öenmli

Önemli Notlar

Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.

Sigorta başvurusunun ve Sigorta Sözleşmesi’nin, sigortalının seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur.

Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.

Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE’ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.

Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.

Poliçe iptali, seyahate gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.

Sigorta, kalacak primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile geçerli hale gelir. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Kasko hasar dosyası hazırlanmalıdır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI

Kaza tespit tutanağını indirmek için tıklayınız.

İstenen belgeler:

Çarpma – çarpılma olaylarında:

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Kaza zaptının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkânları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve imkân dâhilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda)
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • T.C. numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (iş yerleri için)

Araç çalınma olaylarında:

 • Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;
 • Sigorta poliçesi
 • Müracaat tutanağı (aslı gibidir onaylı)
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
 • Trafikten çekme belgesi veya ‘çalınmıştır’ kaşeli ruhsatname aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi yazısı (tasdikli örneği)
 • Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek)
 • Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • T.C. numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (iş yerleri için)
 • Örneğe uygun düzenlenmiş vekâlet (işlemler sırasında örnek vekâlet şirketimizce verilmektedir)

Radyo – teyp çalınma olaylarında:

 • Sigorta poliçesi
 • Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı (aslı gibidir onaylı)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (iş yerleri için)
 • Trafik Hasar Dosyası

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Maddİ Zararlar:

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname)
 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (eksper görevlendirilmemişse)
 • Şirketin muvafakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder)
 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

ÖlÜm Halİnde:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge
 • Ölüm raporu
 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halİnde:

 • Kaza tespit tutanağı
 • Hastalığın öyküsü raporu
 • Tedavi masraf faturalarının asılları

Malulİyet Halİnde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
 • Kaza tespit tutanağı
 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Not: Evraklar standarttır. Hasarın Özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Dİğer hasarlar İçİn:

Değerli Müşterimiz,

Hasar meydana geldiğinde en kısa süre içerisinde poliçeniz ile birlikte verilen Hasar İletişim Hattı’nı arayarak bizi haberdar ediniz.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliqe, ac egestas est

Sed sit amet.